TROPICAL PLANT ENCYCLOPEDIA

Kleinia neriifolia, Senecio kleinia, Verode

Kleinia neriifolia, Senecio kleinia, Verode
Kleinia neriifolia, Senecio kleinia, Verode
Kleinia neriifolia, Senecio kleinia, Verode


Link to this plant:
https://toptropicals.com/catalog/uid/kleinia_neriifolia.htm