TROPICAL PLANT ENCYCLOPEDIA

Alyxia gynopogon, Alyxia daphnoides, Alyxia

Alyxia gynopogon, Alyxia daphnoides

Alyxia
Family: Apocynaceae
Origin: Australia
Large shrub 5-10 ft tallSmall plant 2-5 ftSemi-shadeFull sunModerate waterWhite, off-white flowersFragrant plant

Similar plants:


Alyxia gynopogon, Alyxia daphnoides, Alyxia


Link to this plant:
https://toptropicals.com/catalog/uid/alyxia_gynopogon.htm