TROPICAL PLANT ENCYCLOPEDIA

Gardenia gjellerupii, Thai GardeniaLink to this plant:
https://toptropicals.com/catalog/uid/gardenia_gjellerupii.htm